Wictorinus Consulting ser till att huset är friskt
Ägaren Fredric Wictorinus startade förtaget Wictorinus Consulting 1994. Han arbetar ensam, men ingår i Besiktningspoolen tillsammans med tre andra företag.
Fredric Wictorinus har varit verksam inom branschen sedan 1967. Han arbetar med besiktningar av alla slags fastigheter och arbetar mot privatpersoner såväl som de stora kommersiella fastighetsbolagen.
- Det tar fem år att etablera sig på marknaden, men när man väl byggt upp nätverket så kommer kunderna, säger Fredric. På Askims Torg har vi ett gemensamt kontor som fungerar som bollplank och en social resurs, och då det blir mycket att göra går man in och avlastar varandra.
Wictorinus Consulting ingår också i en grupp som heter SBR, Svenska byggingenjörers riksförbund, vilka arrangerar branschträffar och utbildningar.
 
Bred kompetens är vad som skiljer Wictorinus Consulting från andra besiktningsföretag.
- Jag är i grunden utbildad byggnadsingenjör och har även arbetat en del med ventilation. Dessutom kan jag teknisk förvaltning och är certifierad som miljöinventerare.
MIBB, miljöinventering i befintlig bebyggelse, är ett nytt område som innebär att alla skadliga ämnen t.ex. radon, kvicksilver, bly, pcb och magnetfält identifieras och redovisas. Dessutom kontrolleras ventilation, luftomsättning och luftkvaliteten i huset.
 
En överlåtelsebesiktning tar normalt tre timmar, och Fredric utför ca fyra uppdrag i veckan. Idag anlitar 90 % av husköparna en professionell besiktningsman inför ett stundande husköp. Ytterligare en service som erbjuds är exempelvis råd om hur energikostnaderna kan sänkas och hur huset ska underhållas. Många vill ha hjälp med mindre ombyggnader och reparationer, och Fredric kan rekommendera duktiga leverantörer för dylika uppdrag.
- Att vara certifierad besiktningsman ger en viss kvalitetsstämpel, och innebär en garanti och trygghet för kunden. Som förvaltare  får man god kännedom om huskonstruktioner; jag vet vilka material som inte fungerar!

Wictorinus Consulting

Bransch:
Tjänster

Telefon: 0708-68 29 68
Fax: 0708-68 29 69


Email:
fredric@wictorinus.se

Adress:
Wictorinus Consulting
Gamla Särövägen 66
43642 Askim

| 13 SENASTE FÖRETAGEN